/* ]]> */
Pour une meilleure expérience, veuillez modifier votre navigateur pour CHROME, FIREFOX, OPERA ou Internet Explorer.
AVOCAT

AVOCAT PENAL-AVOCAT MIRABELA FELEA


  • AVOCAT PENAL-AVOCAT MIRABELA FELEA
  • AVOCAT PENAL-AVOCAT MIRABELA FELEA
  • AVOCAT PENAL-AVOCAT MIRABELA FELEA
  • AVOCAT PENAL-AVOCAT MIRABELA FELEA
  • AVOCAT PENAL-AVOCAT MIRABELA FELEA
  • AVOCAT PENAL-AVOCAT MIRABELA FELEA
Sortează după
Type : SERVICIU
Date : februarie 5, 2022
Condition : SERVICIU
Locație : B-dul Unirii, nr. 14, sc. 2, Mezanin, Bloc 6, birou 209, Sector 4, Bucuresti

AVOCAT DREPT PENAL- AVOCAT FELEA ADELINA MIRABELA Oferim servicii juridice diverse in domeniul dreptului penal si anume asistare/reprezentare in fata organelor penale, in fata instantelor de judecata, in fata DNA, DIICOT, Parchetelor, Politiei. Infrcatiuni care intra in competenta DNA-Art. 297 -Cod Penal
(1) Fapta funcționarului public care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, nu îndeplinește un act sau îl îndeplinește în mod defectuos și prin aceasta cauzează o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcție publică.
(2) Cu aceeași pedeapsă se sancționează și fapta funcționarului public care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, îngrădește exercitarea unui drept al unei persoane ori creează pentru aceasta o situație de inferioritate pe temei de rasă, naționalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, orientare sexuală, apartenență politică, avere, vârstă, dizabilitate, boală cronică necontagioasă sau infecție HIV/SIDA.;Infractiunea de dare de mita este o infractiune de serviciu care consta in  promisiunea, oferirea sau darea de bani ori alte foloase, de catre orice persoana fizica/juridical catre un functionar public care, direct sau indirect, pentru sine sau pentru altul, pretinde ( urmata de dare )  ori primește bani sau alte foloase care nu i se cuvin ori acceptă promisiunea unor astfel de foloase, pentru  îndeplinirea, neîndeplinirea ori întârzierea îndeplinirii unui act ce intră în îndatoririle sale de serviciu sau în legătură cu îndeplinirea unui act contrar acestor îndatoriri.
Legislatia actuala penala numeste functionar public persoana care, cu titlu permanent sau temporar, cu sau fără o remunerație exercită atribuții și responsabilități, stabilite în temeiul legii, în scopul realizării prerogativelor puterii legislative, executive sau judecătorești; exercită o funcție de demnitate publică sau o funcție publică de orice natură;  exercită, singură sau împreună cu alte persoane, în cadrul unei regii autonome, al altui operator economic sau al unei persoane juridice cu capital integral sau majoritar de stat ori al unei persoane juridice declarate ca fiind de utilitate publică, atribuții legate de realizarea obiectului de activitate al acesteia.
 De asemenea, este considerată funcționar public, în sensul legii penale, persoana care exercită un serviciu de interes public pentru care a fost învestită de autoritățile publice sau care este supusă controlului ori supravegherii acestora cu privire la îndeplinirea respectivului serviciu public.
Trebuie mentionat faptul ca, legea penala nu pedepseste acea situatie in care, persoana fizica/juridica a indeplinit actele de executare care in mod concret constituie infractiunea de dare de mita in situatia in care mituitorul mituitorul a fost constrâns prin orice mijloace de către cel care a luat mita  sau daca denunță fapta mai înainte ca organul de urmărire penală să fi fost sesizat cu privire la aceasta.Infractiunea de luare de mita este o infractiune de serviciu si  consta in   fapta funcționarului public care, direct sau indirect, pentru sine sau pentru altul, pretinde ori primește bani sau alte foloase care nu i se cuvin ori acceptă promisiunea unor astfel de foloase, în legătură cu îndeplinirea, neîndeplinirea ori întârzierea îndeplinirii unui act ce intră în îndatoririle sale de serviciu sau în legătură cu îndeplinirea unui act contrar acestor îndatoriri, se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcție publică sau de a exercita profesia sau activitatea în executarea căreia a săvârșit fapta.
Trebuie mentionat faptul ca, infractiunea de luare de mita se savarseste intr-o forma agravata de catre persoanele prevazute de catre legea speciala 78/2000/
Legislatia actuala penala numeste functionar public persoana care, cu titlu permanent sau temporar, cu sau fără o remunerație exercită atribuții și responsabilități, stabilite în temeiul legii, în scopul realizării prerogativelor puterii legislative, executive sau judecătorești; exercită o funcție de demnitate publică sau o funcție publică de orice natură;  exercită, singură sau împreună cu alte persoane, în cadrul unei regii autonome, al altui operator economic sau al unei persoane juridice cu capital integral sau majoritar de stat ori al unei persoane juridice declarate ca fiind de utilitate publică, atribuții legate de realizarea obiectului de activitate al acesteia.
 De asemenea, este considerată funcționar public, în sensul legii penale, persoana care exercită un serviciu de interes public pentru care a fost învestită de autoritățile publice sau care este supusă controlului ori supravegherii acestora cu privire la îndeplinirea respectivului serviciu public.
Art. 298 -Cod Penal

Încălcarea din culpă de către un funcționar public a unei îndatoriri de serviciu, prin neîndeplinirea acesteia sau prin îndeplinirea ei defectuoasă, dacă prin aceasta se cauzează o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă.

INFRACTIUNI DE COMPETENTA DIICOT-Traficul intern de droguri este expres interzis de legiuitor prin legea 143/2000. In cadrul acestui act normativ sunt prevazute actele materiale nelegale in legatura cu drogurile.
    Substanțele aflate sub control național – drogurile și precursorii înscriși în tabelele-anexă nr. I-IV, care fac parte integrantă din legea 143/200, tabelele pot fi modificate prin înscrierea unei noi plante sau substanțe, prin radierea unei plante sau substanțe ori prin transferarea acestora dintr-un tabel în altul, la propunerea ministrului sănătății sau a ministrului afacerilor interne
 Droguri – plantele și substanțele stupefiante ori psihotrope sau amestecurile care conțin asemenea plante și substanțe, înscrise în tabelele nr. I-III; Droguri de mare risc – drogurile înscrise în tabelele nr. I și II; Droguri de risc – drogurile înscrise în tabelul nr. III; precursori – substanțele utilizate frecvent în fabricarea drogurilor, înscrise în tabelul nr. IV; inhalanți chimici toxici – substanțele stabilite ca atare prin ordin al ministrului sănătății;
 Consum ilicit de droguri – consumul de droguri aflate sub control național, fără prescripție medicală; consumator – persoana care își administrează sau permite să i se administreze droguri, în mod ilicit, prin înghițire, fumat, injectare, prizare, inhalare sau alte căi prin care drogul poate ajunge în organism; consumator dependent – consumatorul care, ca urmare a administrării drogului în mod repetat și sub necesitate ori nevoie, prezintă consecințe fizice și psihice conform criteriilor medicale și sociale;
Sancționarea traficului și a altor operațiuni ilicite cu substanțe aflate sub control national- Cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea, extragerea, prepararea, transformarea, oferirea, punerea în vânzare, vânzarea, distribuirea, livrarea cu orice titlu, trimiterea, transportul, procurarea, cumpărarea, deținerea ori alte operațiuni privind circulația drogurilor de risc, fără drept, se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 7 ani și interzicerea unor drepturi. Dacă faptele prevăzute  anterior au ca obiect droguri de mare risc, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 12 ani și interzicerea unor drepturi.
Cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea, extragerea, prepararea, transformarea, cumpărarea sau deținerea de droguri de risc pentru consum propriu, fără drept, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.  Dacă faptele prevăzute anterior privesc droguri de mare risc, pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 3 ani.
speciala care incrimineaza actiuniile ilicite in legatura cu drogurile  insa pe langa incriminarea in forma de baza, sunt prevazute si situatiile in care legea prevede pedepse mai mari pentru aceste categorii de infractiuni, pedepsele mai mari datorandu-se fie pericolului social mai ridicat fie anumitor categorii de persoane care savarsesc aceste infractiuni.
Cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea, extragerea, prepararea, transformarea, oferirea, punerea în vânzare, vânzarea, distribuirea, livrarea cu orice titlu, trimiterea, transportul, procurarea, cumpărarea, deținerea ori alte operațiuni privind circulația drogurilor mare risc, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 12 ani și interzicerea unor drepturi. Cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea, extragerea, prepararea, transformarea, cumpărarea sau deținerea de droguri de MARE risc pentru consum propriu, fără drept, este închisoarea de la 6 luni la 3 ani.
Prescrierea drogurilor de mare risc, cu intenție, de către medic, fără ca aceasta să fie necesară din punct de vedere medical, se pedepsește cu închisoare de la un an la 5 ani și interzicerea unor drepturi . Cu aceeasi pedeapsa se sancționează și eliberarea cu intenție de droguri de mare risc, pe baza unei rețete medicale prescrise în condițiile anterior mentionate sau a unei rețete medicale falsificate. Obținerea de droguri de mare risc prin folosirea unei rețete medicale prescrise în condițiile prevăzute  anterior sau a unei rețete medicale falsificate se pedepsește cu închisoare de la un an la 3 ani.
Administrarea de droguri de mare risc unei persoane, în afara condițiilor legale, se pedepsește cu închisoare de la unu la 5 ani. Îndemnul la consumul ilicit de droguri de mare risc, prin orice mijloace, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.
Tot o forma agravata o reprezinta si finanțarea săvârșirii faptelor prevăzute la art. 2-5 din legea 143/2000 si se sancționează cu pedepsele prevăzute de lege pentru aceste fapte, limitele speciale ale acestora majorându-se cu o tremie iar daca au avut ca urmare moartea victimei, pedeapsa este închisoarea de la 10 la 20 de ani și interzicerea unor drepturi.
Cu privire la infracțiunile cuprinse în legea 143/2000 pe lângă situațiile prevăzute în Codul penal, constituie circumstanțe agravante următoarele situații:
a) persoana care a comis infracțiunea îndeplinea o funcție ce implică exercițiul autorității publice, iar fapta a fost comisă în exercitarea acestei funcții;  

Mentionati oriceanuntonline.ro cand apelati vanzatorul pentru a obtine o afacere buna


Locație
Publicați-vă recenzia

Anunțuri similare
Haut